Ví dụ, trong nhà hàng của "những năm ấy", nó đã sử dụng mã QR trên góc bàn hoặc các phương pháp khác để hướng dẫn người dùng tải ứng dụng và sử dụng ứng dụng để gọi đồ ăn. Người phục vụ đã giảm 1/3 so với lần trước. Trong bữa ăn, khăn giấy và khăn giấy cũng có thể được gửi qua Ứng dụng. Cần bổ sung nước.Anh ấy là người không thích thể hiện cho lắm, bạn quyết định mình phải làm gì.

document.writeln ('Tập trung vào tinh thần kinh doanh, thương mại điện tử, quản trị viên web, quét mã QR của A5 Venture Network WeChat và rút thưởng thường xuyên.