Vì vậy, cách học khô khan đôi khi thực sự có thể giết chết con người ta, nhất là những bạn trẻ còn non kinh nghiệm sống.Mai mối cũng có thể được chia thành mai mối thật và mai mối sai. Mai mối thực sự nghiêm ngặt có nghĩa là tiền và vé được chuyển qua nền tảng.

Tại thời điểm này, nếu trang web của bạn đảm bảo giá thực sự thấp nhất và nó được hiển thị nổi bật trong quá trình thanh toán và mua sắm của khách hàng, thì tỷ lệ bỏ qua giỏ hàng của bạn phải thấp hơn các công ty thương mại điện tử khác.