Vào thời điểm bùng nổ các dịch vụ doanh nghiệp, diễn đàn đặc biệt về đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Chuanglan 253 tổ chức đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 4, trùng với buổi phát sóng chương trình "Bộ não mạnh mẽ nhất" vào đêm hôm trước, đại diện Chuanglan, người đại diện Đại lộ Danh vọng của Trung Quốc trên Đại lộ Danh vọng ở nước ngoài. Giám đốc điều hành Titanium đã gây ấn tượng khi anh ấy bước lên sân khấu.& darr; Giải thích chi tiết bên dưới & darr; Li Xiang: Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty truyền thông. Tôi lần lượt làm việc cho các tờ báo, tạp chí, tạp chí kinh doanh và tạp chí thời trang. Ngoài mô hình kinh doanh, liệu có khả năng mới cho Nội dung?

Ý tưởng ban đầu của người sáng lập không còn quan trọng nữa.