Cangzhou

Home / Wuhu
Theo nghiên cứu của Collins, cảm hứng khởi nghiệp thành công nên được dẫn dắt bởi ba câu hỏi sau: 1. Tôi yêu thích điều gì? 2. Tôi có thể làm gì để trở thành người giỏi nhất thế giới? 3. Tôi có thể làm gì để kiếm được nhiều tiền? dịch vụ phần mềm.Chúng tôi nhận thấy điểm giao nhau của ba yếu tố này Có: Bảng cấu trúc vốn SaaS dành cho doanh nhân."Một số người mua 70 đôi giày mỗi tháng và hoàn lại tiền. Chỉ cần kiếm tiền này là có thể kiếm được 4.000 nhân dân tệ một tháng.

Anh ấy đã hợp tác với một công ty truyền thông địa phương để quay những đoạn video ngắn về những người nước ngoài có thể nói tiếng Trung. "Nhưng thành thật mà nói, điều này chủ yếu là để cho vui.