Nhưng kết quả cuối cùng là bạn đang làm tốt, nhưng thị trường của bạn đang bị thu hẹp.Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần viết lại trang web để cải thiện tính dễ đọc và dễ đọc của trang web, nhưng trong một số trường hợp, chọn xóa trang hoặc cập nhật trang sẽ hợp lý hơn.

Ức bò Diaoye có hình mẫu và tầm nhìn rất cao, nhưng vẫn còn những vấn đề sau: Tiếp thị qua Internet quá mức và kỳ vọng của người tiêu dùng tạo thành lỗ hổng.Chuỗi sự kiện tiếp thị và cường điệu chủ đề đã thu hút đủ sự chú ý và cải thiện thành công khả năng nhận diện thương hiệu.