Các đối tác mà chúng tôi xây dựng trong những ngày đầu tiên đã tồn tại được vài năm.Nhìn lại hai ảo tưởng này, tại sao tôi lại nói chúng đều là vọng tưởng.

Rất đơn giản, vì Baidu đã thực hiện một cơ chế sàng lọc như vậy, nên nó sẽ trở thành chìa khóa để lọc nó ra.