Nếu chúng ta thực sự đào sâu vào những điểm đau của hiện trường, chúng ta sẽ tìm thấy giao thông.Suy nghĩ của người giàu là xem mọi thứ là cơ hội.

Vào tháng 10 năm 2016, WeWork (được cho là có giá trị 16,9 tỷ đô la Mỹ), một công ty không gian văn phòng chung đã nhận được tổng cộng 260 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư bao gồm Shanghai Jin Jiang International Hotel Group, cũng đang đàm phán tài trợ với Sun Zhengyi. đã đầu tư 300 triệu (được cho là định giá gần 18 tỷ đô la Mỹ), SoftBank vẫn đang xem xét khoản đầu tư tiếp theo từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên từ Quỹ Tầm nhìn. đã tiếp tục trong hơn một năm, và số tiền đầu tư cuối cùng vẫn chưa thấy chính thức xác nhận.