Nền tảng kiến ​​thức chuyên môn của những người này cung cấp nội dung có giá trị cho người dùng nền tảng Zhihu, thay vì tràn ngập quảng cáo, doanh nghiệp siêu nhỏ, hàng giả và nội dung khiêu dâm trên các nền tảng khác.Các biểu mẫu này có thể cung cấp nhiều thông tin, chẳng hạn như độ dài của mô tả meta, tiêu đề trang và số lượng từ trên mỗi trang.

Emirates đã vào Trung Quốc và gửi cho tôi một thẻ đen trực tiếp.