Về vấn đề này, anh ấy đã đưa ra một ví dụ của chính mình: khi anh ấy làm việc ở công ty đầu tiên sau khi tốt nghiệp, vì công nghệ đã đạt đến một trình độ nhất định nên công việc hàng ngày của anh ấy không còn là thử thách đối với anh ấy nữa. Một bộ phận không liên quan của công ty đã phát triển một phần mềm kiểm tra giúp nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày.Trước cuối tháng 12 năm 2016, ofo đã tiết lộ chiến lược toàn cầu của mình.

Cô giáo Jiang Meilan sẽ xuất hiện tại Tiger Sniffing WOW! Tại hiện trường, "phong bì xanh" của Starbucks đã sử dụng "tiền tệ xã hội" như thế nào để lấy ra khỏi phong bao đỏ đựng tiền thật và màn hình.