Lý Phỉ: Phòng vé nhân 30% giảm chiết khấu đã tặng, tổng là 40 tỷ, trong đó hơn một phần ba là nhập khẩu.Một số đại lý cho biết, trung bình mỗi lần bán một hộp lỗ khoảng 30 nhân dân tệ, một khi đại lý thua lỗ, họ sẽ rút lui khỏi hợp tác.

Những ngày đầu khởi nghiệp, nhóm của tôi có lương tháng 120.000, tiền thuê điện nước hàng tháng cho công ty và kho xưởng là 30.000, phí khuyến mãi hàng tháng từ 60.000 đến 100.000, giá thành sản phẩm là 120.000 mỗi tháng (thế này cũng bao gồm hàng tồn kho).