Tất nhiên, các phương pháp kết nối trên là hai phương pháp tôi thường sử dụng, tương đối nhanh và hiệu quả. Tất nhiên, vẫn có các phương pháp khác. Ví dụ: bạn có thể tham gia nhóm QQ của vòng kết nối quản trị viên web của mình, sau đó tìm kiếm mục tiêu website, hoặc đăng nhập trực tiếp. Một số trang web hoặc mục liên quan đến diễn đàn chuyên trao đổi liên kết kết bạn, theo cảm nhận cá nhân của tôi thì hơi kém hiệu quả, nên tốt hơn hết bạn nên chủ động tấn công hiệu quả.Chúng tôi nhấn mạnh rằng đầu tư vào con người quan trọng hơn đầu tư vào vật dụng, bởi vì trong một sự nghiệp vĩ đại, yếu tố phương hướng thực ra không đáng kể so với yếu tố con người.

Kết hợp mọi thứ với nhau Các công cụ phân tích dòng chính có thể xuất dữ liệu ở định dạng bảng tính, vì vậy bạn có thể đưa thông tin này vào MSExcel hoặc Google Spreadsheet để xem dữ liệu tổng thể.