Được thành lập vào tháng 2 năm 2012, Heli Chenguang đã liên tiếp đầu tư và sản xuất các tác phẩm có sức ảnh hưởng như loạt phim "Little Times" và phim truyền hình "No War in Beiping".Mục đích của đợt IPO của công ty là gây quỹ cho các hoạt động mua bán và sáp nhập.

& Ldquo; Trong giai đoạn đầu, Wu Qilong đã có cuộc họp với bộ phận nghiên cứu và phát triển trò chơi Linekong, chẳng hạn như bối cảnh con người và thế giới quan, và cùng nhau quyết định.