Một số trang đầu tiên của Tmall hiển thị tất cả các sản phẩm của các thương gia lớn và một thương hiệu hiển thị một số sản phẩm! Các doanh nghiệp lớn đã có lượng người hâm mộ và nhận thức về thương hiệu cố định và hầu hết họ vào cửa hàng thông qua các bộ sưu tập và tìm kiếm thương hiệu trực tiếp.Điểm khác biệt thứ ba là 2C là một dự án đốt tiền và đốt tiền, để tham gia thị trường thường phải có những quảng cáo lớn để chiếm thị trường càng sớm càng tốt.

"Hoạt động" là một động từ hay một danh từ, TA là một chức vụ hay một chức năng công việc? Tôi nghĩ mọi người mô tả về "Hoạt động" là khác nhau.