3. Xây dựng thương hiệu y tế Làm tốt công tác xây dựng thương hiệu bệnh viện, thông qua hiệu ứng truyền miệng trong bệnh nhân.Phân tích dữ liệu thực sự quan trọng. Từ góc độ nào, chỉ số nào là cần thiết, cách so sánh và phân tích các chỉ số khác nhau theo chiều ngang và chiều dọc, những thay đổi dữ liệu đại diện cho điều gì, lý do đằng sau chúng là gì và có những cải tiến nào.

Thứ hai, bệnh nhân cần có được kế hoạch chẩn đoán và điều trị phù hợp ngay từ đầu để tránh xa các điểm y tế có chi phí cao và nguy cơ cao. công nghệ phân tích trong đó để thực hiện đánh giá rủi ro sức khỏe tương lai và dự đoán các biến chứng.