Bởi vì bạn quảng bá bản thân qua các trang web trên Internet thì phong cách của trang web đó là gì, nếu trang web đó không được định vị tốt thì rất khó để quảng bá nó, giống như một số công ty Internet thành công bây giờ, Xiaomi mua điện thoại di động 360 về dùng để chống vi-rút, Baidu được sử dụng để tìm kiếm, QQ được sử dụng để trò chuyện & hellip; & hellip; nếu bạn không định vị chính mình, người khác sẽ định vị bạn.Nhưng chủ đề làm những gì bạn yêu thích lại quá lệch lạc.

Làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước, nhưng đừng băn khoăn về sự lựa chọn, nếu thật sự không nghĩ ra thì đừng lo, hãy làm trước, hãy thử, có thể bạn sẽ thành công. ý kiến.