Bởi vì bây giờ con người không chỉ theo đuổi vật chất, mà còn theo đuổi ý nghĩaVới sự ra đời của kỷ nguyên Internet di động, Internet +, dữ liệu lớn, nền kinh tế chia sẻ và các phương tiện khác đã lần lượt bùng nổ. đã nhiều lần dẫn đầu. máy

Đối với phần lớn các quản trị viên web (một số tự phương tiện truyền thông đủ điều kiện để tham gia câu lạc bộ VIP), đây gần như là một câu hỏi bắt buộc đã được đặt ra - trả tiền để chơi với tôi hoặc thoát khỏi trò chơi.