Rõ ràng là bạn từ bỏ công ty nhỏ và chuyển sang công ty lớn. Tại sao bạn không dám thừa nhận? Đây là máu và nước mắt của một doanh nghiệp điện tử! Nếu không có một ngôn ngữ hoa mỹ, tôi là một trong hàng triệu Taobao thua lỗ các doanh nghiệp."King of Glory" thì khác, nó thực tế hơn, hay nói cách khác, nó là một phần mở rộng của thực tế xã hội, chứ không phải là một thế giới ảo mới.

Tôi vừa đau khổ vừa vui mừng, nước mắt giàn giụa. Tôi tự hào về bạn như một người thân của tôi. Là một Hổ Cáp, tôi không nên lạnh lùng như vậy. Jack Ma biết tôi là ai? Tôi đã từng nói với mọi người xung quanh tôi, bây giờ tôi đang ở với BOSS Jack Ma.