Nhưng nếu bạn có một trang web lớn với nhiều trang hoặc bài viết, sẽ khá hữu ích khi sử dụng một công cụ như GoogleAnalytics để lấy và kiểm tra URL của mỗi trang.Nhưng đặc biệt, game di động vẫn là một loại sản phẩm đặc biệt, không dễ bị các hình thức sản phẩm khác chèn ép hoàn toàn nên sản phẩm cạnh tranh được lựa chọn trong bài viết này chính là đối thủ trực tiếp, đó là một số game mobile thể loại MOBA khác.

AppMakr là một công ty nhỏ chuyên phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh, nhưng công ty này không có nhân viên chính thức.