Đối mặt với thế giới bằng mặt này, bạn là một người mạnh mẽ và bất khả chiến bại.Vì vậy, nó không phải là những công cụ thực sự làm cho các doanh nhân cảm thấy lo lắng, mà là những nhu cầu giả ẩn dưới "lớp vỏ công cụ".

Sau bong bóng Internet năm 2000 và khủng hoảng kinh tế năm 2008, năm 2016 một lần nữa đánh dấu nhịp điệu của bong bóng và một mùa đông lạnh giá.