Mô hình cào 8%, quy trình như vậy rất mệt mỏi, chúng tôi phản đối thương nhân.Sáng nào xe đông lạnh cỡ lớn cũng đến, một người chở 18 miếng thịt lớn, mỗi miếng nặng hàng chục kg.

Không giống như Đại lục đã cấm phát triển game console trong nhiều năm, Đài Loan luôn là một môi trường cởi mở cho game console.