Ngoài ra, nhiều công ty dược phẩm cũng đang áp dụng phân tích dữ liệu để nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong việc đơn giản hóa các thử nghiệm lâm sàng.Tại thời điểm này, nếu trang web của bạn đảm bảo giá thực sự thấp nhất và nó được hiển thị nổi bật trong quá trình thanh toán và mua sắm của khách hàng, thì tỷ lệ bỏ qua giỏ hàng của bạn phải thấp hơn các công ty thương mại điện tử khác.

Đồng thời, điều cực kỳ quan trọng là phải biết trang nào đang hoạt động tốt.