Tiếp theo, xây dựng website Puyang sẽ nói về cách sử dụng các màu sắc khác nhau để mang lại hiệu ứng trải nghiệm hình ảnh khác nhau cho các website thuộc các ngành khác nhau dưới góc độ phối màu.Trong số 682 công ty có cổ phiếu đang lưu hành, doanh thu kinh doanh trung bình của "sự phục sinh" là 66.742.200 nhân dân tệ, mức tăng trung bình là 10,04%, lợi nhuận ròng là 5.684.500 nhân dân tệ và mức tăng trung bình là 42,69%.

Bằng cách này, sau hơn một năm, Yang Guoqiang cuối cùng đã hoàn thành trường chi nhánh Jingshan.