Nghiêm trọng hơn, sự tiếp nối, kế thừa, nâng cấp và lặp lại của tri thức đã đưa toàn bộ xã hội loài người bước sang một giai đoạn mới.Tôi thậm chí phải nói rằng nhãn hiệu nhân cách của thế hệ sau những năm 90 thậm chí còn bị phá vỡ bởi những ngôi sao được gọi là doanh nhân.

& Nbsp; Ngay từ năm 2015, trợ cấp cho người tạo văn bản đã thực sự trải qua một làn sóng. Kế hoạch hạt giống Mango 1.0 ban đầu của Tencent và “Kế hoạch ngàn tài năng” của Toutiao là những ví dụ.