Gao Yousi là người Do Thái. Dự án khởi nghiệp này được sự ủng hộ mạnh mẽ của cha anh, người sáng lập Infinity Equity, một công ty quản lý quỹ quốc tế của Israel.Nếu bạn thấy rằng định dạng trang web không chính xác khi bạn kiểm tra trang web, thì bạn có thể cần phải viết lại trang để phù hợp với các tiêu chuẩn SEO nội dung hiện tại.

Trước khi bài viết bắt đầu, chúng ta hãy xem xét khoa học phổ biến. Quảng cáo tại chỗ là gì? Cái gọi là quảng cáo tại chỗ dùng để chỉ một hình thức quảng bá tại chỗ cho một số sản phẩm / sự kiện nhất định ở vị trí nổi bật trên trang chủ hoặc các trang khác của website.