Để giúp các nhà phân phối vận chuyển sản phẩm nhanh chóng, Bairun phải tăng cường các nỗ lực quảng cáo, đặc biệt là khi các đối thủ cạnh tranh như Hei Niu Food đã công khai danh tiếng.Vì lý do này, một số công ty sản xuất web chuyên sản xuất các chủ đề nói trên và thiết kế công phu trên tiêu đề.

& Nbsp; 2015.10.28 đổi tên thành "Glory of the King" và chính thức bắt đầu quảng bá. Khẩu hiệu chính là trò chơi di động chiến đấu công bằng anh hùng 5V5 đầu tiên trên thế giới. Nó chủ yếu quảng bá chế độ 5V5 và các tính năng như không cần thể lực, không thiết bị, không có đào tạo, và cạnh tranh công bằng.