Có nghĩa là, nguồn cung lớn và nhu cầu thấp, và nhà đầu tư lựa chọn trong số nhiều dự án, tỷ lệ thành công cao.Bởi vì những gì chúng ta phải xem xét không chỉ là các yếu tố kinh tế và hợp lý sẽ ảnh hưởng đến bản thân chúng ta, mà còn là tất cả các yếu tố xã hội có vai trò.

Theo Ye Chenguang, Giám đốc điều hành của Opto Technology, nhà đầu tư Fenda Technology đã sửa đổi giới hạn thời gian đối với các yêu cầu bán hàng trong thỏa thuận cờ bạc.