Sử dụng những dữ liệu này để xác định toàn diện hiệu quả của không gian quảng cáo và điều chỉnh vị trí trang theo cách có mục tiêu.Vì vậy, nếu bạn có thể nắm bắt những cơ hội tương tự, bạn có khả năng thành công.

Một bằng chứng bên lề là trong đoạn trước, các tiêu đề ngày hôm nay đã tiết lộ dữ liệu bảo vệ quyền ban đầu của họ. Dữ liệu cho thấy chỉ với hơn 2.000 tài khoản bảo vệ quyền đang hoạt động (xét cho cùng, không có lợi ích nào từ việc bảo vệ quyền), trong vài tháng, hàng trăm nghìn người bị theo dõi Bản thảo vi phạm, hơn 70.000 bài báo đã bị xóa.