Ví dụ: tôi muốn làm video giới thiệu sản phẩm và đưa vào cửa hàng Taobao, tôi muốn làm video phỏng vấn doanh nhân và đưa lên trang web chính thức.Sau đó, nói với người phỏng vấn, "Chúng tôi không nhỏ như vậy", và các bản vẽ thiết kế cuối cùng đã bị xé toạc.

Tôi rất tự tin vào sản phẩm của mình, đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất và duy nhất để tôi có thể trở thành một công ty thương mại điện tử.