Dưới bối cảnh vĩ mô như vậy, du lịch nông thôn đã mở ra kỷ nguyên dòng vốn tăng nhanh.Những hiệu ứng dây chuyền này đã dẫn đến sự thịnh vượng của tiểu văn hóa và niconico nghiễm nhiên trở thành nơi sản sinh ra những video liên quan đến tiểu văn hóa hai chiều sớm nhất trên thế giới.

“Đây là một trò đùa mà người giám sát đã nói với tôi, hahaha.