Trong cảnh thi nhau đốt tiền, một số người dân Letao lo rằng đốt tiền sẽ “tự thiêu”, nhưng Bi Sheng cho rằng nên đốt tiền thật lớn, chỉ khi nào có quy mô thì mới có. cơ hội gây quỹ. Đánh bại đối thủ trong trò chơi.Nhân tiện, bản chất của đầu tư lửng và tín dụng vẫn là nợ, là đầu tư có thu nhập cố định, khác xa với đầu tư PE thuần túy, nhưng nó đã đổi tên.

"Palantir được thành lập bởi Joe và bạn học đại học Steve của anh ấy. Đó là vào năm 2004. Họ vừa tốt nghiệp Stanford. Họ có ý tưởng và đam mê, nhưng họ không có tiền.