Nhưng về lâu dài, việc sáng tạo nội dung không thể chỉ một mình một người hoàn thành, nghệ sĩ mà chúng tôi ký hợp đồng sẽ kiểm soát và quyết định hướng đi chung như giám đốc dự án, sẽ có một ê-kíp đứng sau hỗ trợ anh hoàn thành.Và từ tháng 5, nội dung cập nhật của "King of Glory" đã bổ sung điên cuồng các chức năng xã hội khác nhau, bao gồm cả đội, người yêu, người cố vấn và người học việc, cho đến trò chơi LBS mới nhất, loại bỏ hoàn toàn rào cản xã hội của người dùng trong trò chơi. , Kêu gọi người dùng biến "Glory of the King" thành một phần của thực tế xã hội của họ.

Do đó, không có nhiều thông tin mà người dùng có thể nhớ được nói chung, và trường hợp này vẫn xảy ra khi thiết kế của bạn được tổ chức đầy đủ.