Bởi vì các chuyến tàu ở Ấn Độ đến muộn và thời gian đến rất bí ẩn và khó đoán, thông tin trên Ứng dụng có thể giúp người dùng đỡ phải thực hiện ba lần yêu cầu tại ga tàu một ngày theo phương thức truyền thống.Ví dụ như từ khóa "Bóng đá quốc gia". Trước trận đấu ngày 23 tháng 3, chỉ số WeChat của nó ổn định, nhưng trong ngày 23 tháng 3, chỉ số của nó đã tăng lên. Ngày 24 tháng 3, nó có liên quan đến "Bóng đá quốc gia". Chỉ số đạt đến đỉnh cao.

Mặt khác, một số APP chưa được tải xuống thông qua phần mềm chính thức của Apple hoặc Android thiếu các đảm bảo an ninh cần thiết, hành khách có khả năng để lại cơ hội cho tội phạm trong quá trình hoạt động.