Mặt khác, các công ty thực phẩm như Juewei và Zhou Hei Ya đã thay đổi hình thức các quầy hàng truyền thống ven đường và sử dụng các nhà máy hiện đại để biến cổ vịt thành sản phẩm tiêu chuẩn có thể sản xuất hàng loạt, để quy mô của ngành tiếp tục mở rộng, và tương lai có triển vọng thị trường lớn.Năm 2013, anh thành lập công ty phát triển trò chơi Straw Bear Technology của riêng mình, chủ yếu phát triển một số trò chơi IP.

& rdquo; Mở nhà hàng luôn & ldquo; Jianghu & rdquo;