Chu Hongyi của 360 từng nói rằng ông "không thích nhân viên làm việc vì tiền, nhưng phải mang lại cho họ lợi nhuận tài chính tốt". Điều nghịch lý của điều này là gì? ? Phát triển và chỉ dựa vào ý thức về sứ mệnh để hỗ trợ? Ai cũng mong làm được những việc ý nghĩa và tình cảm, nhưng tiền đề là phải có sự trả lại hợp lý. Jack Ma thực sự đã đánh lừa một số người trong những năm đầu của mình.Xiaoqian bắt đầu kinh doanh với anh ta, nhưng nó được hỗ trợ bởi một kế hoạch kinh doanh tỉ mỉ và câu chuyện làm giàu lâu dài.Sau khi giao tiếp nhiều, bạn sẽ hiểu rõ hơn về xu hướng suy nghĩ và cảm xúc trên thế giới, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn.

& Nbsp; Vào năm 2014, Trang Sổ tay Kỷ niệm 3 năm của Golden Data Nói về tinh thần kinh doanh, giờ đây không ai coi là chỉ để lại một chút dấu vết trên thế giới.