Mặc dù hầu hết các cuộc thảo luận xung quanh “cá thể hóa” đều tập trung vào khía cạnh cuối cùng, nhưng nếu mô hình dịch vụ phòng ngừa và dựa trên giá trị có thể được thiết kế kết hợp với cơ chế khuyến khích, giám sát từ xa và hướng dẫn y tế cũng có thể đóng một vai trò lớn hơn.Theo thông tin được tổng hợp bởi Huashang Taolue (tài khoản công khai WeChat: hstl8888), từ năm 2010 đến năm 2011, Trung Quốc đã bổ sung thêm 25.000 thiết bị gia dụng mới, và tất cả các thiết bị gia dụng đều đang điên cuồng đốt tiền để mua lượng truy cập và đập phá quảng cáo.

Tuy nhiên, rất khó làm được điều này trong thị trường vắng vẻ của Tân Ban Ba, vì giá cổ phiếu rất trung thực.