Đây là một chai nước kỳ diệu! Đây là một trường hợp sáng tạo độc đáo.Một là kênh, thứ hai là thương hiệu truyền thông, và thứ ba là tự truyền thông.

Nhưng liệu đây có phải là sự tự quảng cáo của Zhihu hay là sự thật khách quan? Từ kết quả phân tích người dùng mới thành lập của Zhihu và số lượng người hâm mộ với hơn 10.000 người dùng chính, chúng tôi nhận thấy rằng những người dùng Zhihu chất lượng cao thực sự là người có nghề nghiệp. một tỷ lệ lớn, biết rằng lương một triệu hàng năm của nhóm là đúng.