Thẻ tín dụng ở Trung Quốc không phổ biến như Mỹ và Châu Âu. Một số công ty Internet mới thành lập đã trải qua những thay đổi. Người Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận những thay đổi mới hơn. Thanh toán di động có thể được sử dụng ở bất cứ đâu.Thứ hai là sự quấy rối từ những người dùng khác, vì Ma sói là một trò chơi điện tử, và một số người chơi chú ý đến phụ nữ hơn chính trò chơi.

2. Sau khi website trực tuyến, cần xây dựng nội dung của website, do phụ huynh giúp tìm kiếm, thậm chí đăng ký học cho con.