2. Đứng ở một tầm cao nhất định phải có khuôn mẫu. & Ldquo; Cái bạn làm là vận hành sản phẩm, cái gì là vận hành? Đó là toàn bộ APP, bạn phải đứng ở tầm cao của CEO và suy nghĩ về điều đó.Hai chỉ số quan trọng khác là mua lại và duy trì, đây là hai chỉ số tổng hợp, các yếu tố liên quan rất phức tạp và đa dạng, nhưng chúng cũng là những chỉ số quan trọng để đo lường sự thành công của hoạt động.

Hội nghị thượng đỉnh Yuelu Internet di động năm 2017 đã được tổ chức tại Trường Sa, Hồ Nam. Những người chơi lớn như Xiong Xiaoge, Yao Jinbo, Cheng Wei và hơn 3.000 người sáng tạo đã tập trung tại Huxiang.