Năm nay, mô hình dựa vào lưu lượng truy cập để đạt được tăng trưởng người dùng đã bị loại bỏ và hệ thống đang được sửa đổi. Những người mù quáng tham gia vào đội quân doanh nhân cuối cùng sẽ bị loại bỏ bởi luật kinh doanh, không để lại dấu vết.Nhưng không ngờ số tiền lớn này không được nhận, 1 năm sau không thể đấu lại Huawei trong cuộc chiến về giá, đồng thời chế độ offline nặng nề của OPPO và VIVO lại trỗi dậy.

Ví dụ như Heli Chenguang (836201.OC), lợi nhuận ròng năm 2014 đã đạt 37.189.400 NDT, đến năm 2015 đạt 94,554 triệu NDT.Theo số liệu tài chính mới nhất năm 2016, Heli Chenguang vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng.