Cũng chính vì sự phong phú của nguồn nước đô thị mà việc lãng phí nước đóng chai thường bị người dân coi thường, và lượng nước uống lãng phí này tương đương với lượng nước uống của 800.000 trẻ em ở những vùng khan hiếm nước mỗi năm.5.3.5 Trò chơi thu phí chỉ là một trò chơi. Chỉ khi một trò chơi thực sự trở lại với bản chất của trò chơi thì trò chơi đó mới có thể được hầu hết mọi người nhận ra. Bản chất của trò chơi là gì? Gần hơn là phô trương tiền và nghiền nát người khác. Để trải nghiệm niềm vui do trò chơi mang lại là để người chơi tiếp tục giải quyết các vấn đề trong trò chơi để khắc sâu ấn tượng về hệ thống, sau đó thu được kết quả và phản hồi định lượng để có được niềm vui của chính trò chơi.

Bạn cũng có thể lấy địa chỉ email của khách hàng để liên hệ với khách hàng để theo dõi tiếp.