Họ chia "điểm trả khách" thành các khu vực, và mỗi khu vực có một trung tâm điều hành và một trạm thu phí.6.2 Giai đoạn trưởng thành của sản phẩm & mdash; & mdash; Kể từ tháng 5 năm 2016, sau khi sản phẩm đã đến giai đoạn trưởng thành và đã tích lũy được lượng người dùng đáng kể, "Glory of the King" có thể phát triển theo hướng UGC, xã hội hóa và thể thao điện tử. Tại thời điểm này, sản phẩm Gần như đã có lô người dùng chính đầu tiên có thể giành chiến thắng và sự phát triển bùng nổ của người dùng chính sẽ không thể xảy ra nữa, vì vậy, nhóm người dùng mục tiêu chính tiếp theo nên nhắm vào người chơi da trắng bình thường và người chơi nữ.

Ý tưởng cơ bản của thuật toán kỳ vọng tối đa là: nếu bạn có thể nhanh chóng đoán và kiểm tra độ chính xác, sau đó sử dụng bộ kết quả này để đoán chính xác hơn, thì bạn sẽ sớm có thể đưa ra kết quả chính xác.