Tất nhiên, chủ đề của bài viết này không phải để xuất bản một chiến lược V lớn mà là để nói về khía cạnh khác của Zhihu & mdash; & mdash; tại sao Zhihu, một cộng đồng tri thức trẻ, dựa trên cơ sở nào để có thể có được ngày hôm nay & mdash; & mdash; 18,5 triệu mỗi ngày người dùng tích cực (dữ liệu vào cuối năm 2016), được Tencent và Sogou ưa chuộng và nhận được 100 triệu đô la tài trợ trong vòng D, trở thành kỳ lân trong lĩnh vực kinh tế tri thức, giá trị của anh ta ở đâu? Khi biết giá trị, Tôi nghĩ Điều đầu tiên chúng ta cần nói đến là thành phần người dùng của Zhihu, xét cho cùng, giá trị người dùng là hiện thân của giá trị trang web.Trong thời đại Internet di động, việc tích hợp và phổ biến kiến ​​thức đã thể hiện nhiều hình thức hơn.

Do đó, việc trình bày UGC đơn giản là quá phù hợp, đủ cơ sở để bù đắp cho phần lớn việc thiếu copywriting và thiếu nhiệt độ.