Để điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch và các bệnh hô hấp, theo dõi từ xa và phân tích dữ liệu của Internet of Things là một phương pháp điều trị mang tính cách mạng.Chúng ta đã thấy rằng chỉ trong một năm, các công ty mới như Gift Talk, Sing Together, Magic Department Store, v.v., dưới ánh hào quang của ngôi sao hậu thập niên 90 của những người sáng lập, đều dễ dàng thực hiện cấp vốn hàng chục triệu USD. , và tất cả chúng đã trở nên phổ biến trong một thời gian.

Các nhà tạo tài khoản cũng có một số nhóm, giống như các nhóm ngang hàng, họ chủ yếu trao đổi kinh nghiệm tạo tài khoản, chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ thông tin mới nhất và các chính sách mới nhất của nền tảng.