Các công ty có thể đưa thông tin thương hiệu và sản phẩm lên trang web của công ty khi họ muốn mọi người biết đến.Công cụ tìm kiếm quét chất lượng nội dung của trang web và người dùng cuối thường chỉ quan tâm đến nội dung hữu ích cho họ.

Giá bên ngoài của mỗi hộp Công ty Công nghệ sinh học Hồ Bắc Guochuangweiye là 798 nhân dân tệ "Viên nang mềm Ginkgo", giá mua là 135 nhân dân tệ; mỗi hộp của Công ty công nghệ sinh học Wuhan Roblin giá bên ngoài là 898 nhân dân tệ "Gan Shutang" Le bột, giá mua là 150 Nhân dân tệ; Công ty Công nghệ sinh học An Huy Runjiu bán 3980 nhân dân tệ cho mỗi hộp viên nang keo ong, giá mua chỉ 65 nhân dân tệ, và lợi nhuận cao gấp 60 lần.