Đối với nền tảng, sau khi cung cấp nội dung lớn, chỉ có công nghệ mới có thể hoàn thành việc kiểm soát và đánh giá thực sự.2, vị trí của AD-3 có thể được điều chỉnh cho phù hợp với khu vực bắt mắt của trang và nó có thể được hoán đổi với không gian quảng cáo của AD-2.

2) Convenience Bee đã không đề cập trong bài viết trước rằng nếu điện thoại di động được coi là cổng phân phối cho tất cả các ứng dụng, thì cửa hàng tiện lợi là cổng và thiết bị đầu cuối cho tất cả các sản phẩm ngoại tuyến.