Khi chúng tôi đặt ra năm đó, chúng tôi nói rằng các doanh nhân sẽ không còn đơn độc nữa. Cho đến ngày nay, chúng tôi muốn nói với các doanh nhân một lời khác, chúng tôi đang giúp các doanh nhân bình thường tăng tỷ lệ thành công của họ.Trong bài “Tôi muốn trở thành một thanh niên lạc quan”, anh nói: “So với hoang mang và tuyệt vọng, tôi nghĩ chúng ta cần bằng lòng và lạc quan hơn”.

Tất nhiên, không phải vì họ yêu thích sản phẩm của công ty mà vì họ có hàng trăm đến hàng nghìn số dư trong tài khoản của mình. Họ lo lắng — đội ngũ của youyou car sẽ lấy hết tiền.