Với nhiều năm đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Internet di động, Công ty TNHH Công nghệ Zhejiang Tiansou (gọi tắt là cổ phiếu Tiansou) đã lọt vào danh sách và giành được giải thưởng.Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về lý do và thời điểm chuyển nhượng, rất nhiều người sẽ hỏi, ai sẽ mua cổ phiếu cũ của tôi? Nói chung, có 5 loại người chuyển nhượng.

Tại sao lại là nửa chai nước? Theo khảo sát về nước đóng chai chúng ta thường mua và nhu cầu hàng ngày của mọi người, nhìn chung chỉ có nửa chai nước có thể đáp ứng nhu cầu nước hiện tại của mọi người và nửa chai nước còn lại là cố ý hoặc vô ý Lãng phí.