Phân tích dữ liệu toàn diện về phim điện ảnh, phim truyền hình và phim truyền hình trên web, chúng tôi có thể thấy rằng việc chuyển thể IP lớn không phải là điều đáng lo ngại. Giá trị gia tăng của IP được phản ánh nhiều hơn trong quá trình phát triển, hoạt động cụ thể của nhà kinh doanh, đội hình, sản xuất, tiếp thị , lịch trình, v.v. đều là lý do giá trị gia tăng IP.Cho đến nay, vẫn còn rất ít có thể làm được cả hai điều này trong tất cả các nền tảng chia sẻ thời gian.

Đợt thoái vốn kinh doanh này bắt đầu vào tháng 10 năm 2016 và dự thảo đơn đăng ký IPO đã được đệ trình vào tháng 2 năm 2017. Dữ liệu nút nào nên được sử dụng làm tiêu chuẩn đo lường? vẫn chưa được tiết lộ, kết quả so sánh tại thời điểm này vẫn là một ẩn số.