document.writeln ('Tập trung vào tinh thần kinh doanh, thương mại điện tử, quản trị viên web, quét mã QR của A5 Venture Network WeChat và rút thưởng thường xuyên.document.writeln ('Tập trung vào tinh thần kinh doanh, thương mại điện tử, quản trị viên web, quét mã QR của A5 Venture Network WeChat và rút thưởng thường xuyên.

Khi tôi nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử, tôi chưa bao giờ nhận mức lương quá 20.000 nhân dân tệ, và tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi, đúng là: một khi vào một công ty thương mại điện tử, tôi là khách qua đường.