Trong "Tôi đã mua một ngôi nhà, nhưng mất 50 triệu nhân dân tệ", Wen Chenghui viết: & ldquo; Thực tế, có quá nhiều thứ trên thế giới này đáng để đầu tư hơn cả nhà cửa, chẳng hạn như những người trẻ tuổi mơ thay đổi thế giới .Ngoài ra còn có một nhóm người dùng sử dụng "MMD" loại phần mềm 3D này để tạo hoạt ảnh CG nguyên bản, để diễn giải các bài hát Vocaloid gốc theo một cách khác.

Việc hủy nguồn tin tức thực sự có ý nghĩa gì? Bạn vẫn đang làm thường lệ. Tiếp theo, hãy nói về vấn đề này trong một khía cạnh khác.